Chương trình “Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho sự Hợp Nhất và Hòa Bình vào ngày 18.10.2018”

0
2237

Các bạn thân mến!

     Tất cả chúng ta đều trải qua tình hình chính trị thật đáng lo ngại trên thế giới. Đã từ lâu nó không còn là sự xung đột trong nội bộ của một quốc gia. Nhiều khu vực trên thế giới đã trở thành một hầm thuốc nổ và có thể dễ dàng kích động một cuộc xung đột quân sự trên toàn thế giới.

     Trong bối cảnh này, là những người Kitô hữu, là những công dân có trách nhiệm chúng ta có thể làm được gì? Vị thánh giáo phụ Johannes Chysostomus có thể sẽ khuyên chúng ta rằng: “Người cầu nguyện giữ bánh xe lịch sử trong tay.” Chính vì thế, như năm vừa qua, cơ sở giáo hoàng „ Kirche in Not“ xin mời tất cả phụ huynh, thầy cô và những nhà giáo dục trên toàn thế giới tham gia chương trình cầu nguyện „ Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi“ vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, lúc 9 giờ sáng ( hoặc vào thời điểm thích hợp hơn) cùng các em lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình thế giới. Ở nhiều nơi các em học học sinh được nghỉ học khoảng 30 phút để cầu nguyện. Từ năm 2005 ở Venezuella đã có một số người lớn thực hiện chương trình cầu nguyện này với sự tin tưởng vào lời của cha Pios „ Nếu một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi“. Bằng cách này, không chỉ một triệu, mà hàng triệu trẻ em ở khắp nơi trên thế giới cùng hiệp nhất vào một ngày trong tháng 10, tháng Mân Côi, để ngõ hầu mang chút cảnh thiên đường cho trái đất của chúng ta. Chúa phán: “Hãy để những đứa trẻ đến với ta, vì những người như con trẻ thuộc về nước thiên đàng“( Mt 19,14)

     Kinh nghiệm cho thấy rằng đặc biệt lời cầu nguyện của trẻ em có tác động rất lớn. Như một ví dụ về điều này, chúng tôi đã mô tả trong bức thư gửi cho các em về một phép lạ kỳ diệu. Chuyện này đã xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 1886 tại Jaffa nơi đất thánh, nhờ sự can thiệp của thánh nữ Maria Alfonsina Ghatta và đã được những người mắt thấy tai nghe làm chứng. Sơ đã cùng các trẻ em lần hạt Mân Côi và khẩn cầu cho em Nouseira Habib 12 tuổi được thoát chết trong khi em đi lấy nước đã bị ngã xuống giếng và dường như không còn có thể cứu sống. Sau khi em được cứu sống một cách diệu kỳ thì cả gia đình em đã gia nhập đạo công giáo, và Nusseira đã minh chứng cho sức mạnh của Kinh Mân Côi cho đến cuối đời.

     Điều mà con người đã cố gắng hết sức nhưng không đạt kết quả thì Thiên Chúa đã ban cho nhờ các em thiếu nhi và cô giáo của các em là thánh nữ Maria Alfonsa đã cầu khấn qua kinh nguyện Mân Côi. Liệu hôm nay chúng ta không thể mang đức tin mà nữ tu đã thể hiện trước đây để khuyến khích trẻ em cùng chúng ta cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới hay sao? Nguyện xin Đức Mẹ ban cho các bạn lòng can đảm và sức mạnh để các bạn cùng tham gia sáng kiến cầu nguyện này, điều sẽ mang lại kết quả Hòa Bình và Thống Nhất.

Đức Hồng Y Mauro Piacenza                                         P. Martin M. Barta

 Chủ tịch                                                                         Linh mục phụ tá

 

 Thư gửi các em Thiếu Nhi:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/09/Letter-to-the-children_2018.vietnamese.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Mẫu chương trình (A5):

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/09/Flyer-Vietnamese-A5.pdf” download=”all” viewer=”google”]