124

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚP
và vấn đề các em chưa ngoan

Giảng Viên: Frère Giuse Vũ Mạnh Quân, Lasan

          Làm sao để quản lý tốt một lớp học, cụ thể lớp học Giáo lý? Frère Giuse Vũ Mạnh Quân, với kinh nghiệm lâu năm của một nhà sư phạm, sẽ trình bày một NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚP, đồng thời gợi ý CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP VỚI CÁC EM THIẾU NHI CHƯA NGOAN.

          Ước mong, bài giảng này sẽ giúp các GLV-HT có thêm chút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các em Thiếu nhi hôm nay.

*** Download Bài Giảng tại đây: Nghệ Thuật Quản Lý Lớp.pdf

*** Link Giờ Học: https://www.youtube.com