110

GIÁO LÝ VIÊN –  NGƯỜI DẪN CÁC THIẾU NHI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Sơn – Phó Ban Giáo Lý Đức Tin và Kinh Thánh

        Mục đích của việc dạy giáo lý là “dẫn đưa con người đến hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô” (GLHTCG, số 426). Đó là một tiến trình tiệm tiến, truyền đạt đức tin Kitô giáo. Đó là công việc loan báo Chúa Giêsu Kitô, rồi dẫn đưa mọi người đến chỗ tin vào Người. Đó chắc chắn là trách nhiệm của những ai nhận mình là Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng, là những người dẫn các thiếu nhi đến với Chúa Giêsu nơi “mái trường Chúa dạy”.

          Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn – Phó Ban Giáo Lý Đức Tin và Kinh Thánh (Giáo phận Xuân Lộc), bằng vốn kinh nghiệm sư phạm phong phú và những thao thức của một mục tử, sẽ nhắc lại những chỉ dẫn của Giáo Hội trong công cuộc huấn giáo hôm nay; đồng thời, gợi mở những suy nghĩ và hành động cho các GLV-HT hôm nay trong việc nỗ lực dẫn các thiếu nhi đến gần hơn với Chúa Giêsu.

* Download Bài Giảng (file pdf) tại đây: GLV.DanTNDenVoiGiesu.pdf

* Link giờ học: https://www.youtube.com