Thư mời dự lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Bổn mạng Liên đoàn Xuân Lộc

939
  1. Quý Trưởng BĐH các Giáo xứ vui lòng liên hệ BĐH các giáo hạt để nhận thông tin chi tiết các hoạt động có trong ngày lễ.

  2. Vui lòng đăng ký danh sách tham dự với BĐH giáo hạt.

  3. Quý Trưởng tham dự ngày lễ bổn mạng với tư cách là Cộng tác viên, vui lòng chờ thông tin từ Quý Trưởng phụ trách các Ban.